link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Výsledky činnosti:

Publikace

autor:     rok vydání:    

Výběr podle způsobu zveřejnění:
K: Konferenční příspěvek (tuzemská konf.) (115)
M: Část monografie knihy (133)
N: Článek v novinách (4)
R1: Recenze z periodika (3)
R2: Recenze ze sborníku (3)
V: Výzkumná zpráva (168)
Z: Poloprovoz, ověřená techn., odrůda/plemeno, léčeb. postup (3)
Všechny publikace (3160)

Poslední práce (2017 - 2016):

2017

van Hees R., Veiga R., Slížková Zuzana
Consolidation of renders and plasters, Materials and Structures. 2017, roč. 50, č. 1, s. 50-65, 2017, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Dynamic stability and post-critical processes of slender auto-parametric systems, In Plevris, V.; Kremmyda, G.; Fahjan, Y. (ed.). Performance-based seismic design of concrete structures and infrastructures. Hershey (PA): IGI Global, 2017, s. 128-171, 2017, plný text
Zajíček J., Burian M., Soukup P., Novák Vladimír, Macko M., Jakůbek Jan
Experimental MRI-SPECT insert system with Hybrid Semiconductor detectors Timepix for MR animal scanner Bruker 47/20, Journal of Instrumentation. 2017, roč. 12, January, č. článku P01015, 2017, plný text
Vopálenský Michal, Vavřík Daniel, Kumpová Ivana
Optimization of acquisition parameters in radiography and tomography, In 7th Conference on Industrial Computed Tomography (iCT 2017). CT in NDT and Manufacturing - 1. Leuven: NDT.net, 2017, č. článku 54, 2017, plný text
Senck S., Plank B., Gusenbauer C., Salaberger D., Vavřík Daniel, Santer W., Kastner J.
Three-dimensional characterization of polymer foams using X-ray dark-field imaging, In 7th Conference on Industrial Computed Tomography (iCT 2017). CT in NDT and Manufacturing - 1. Leuven: NDT.net, 2017, č. článku 11, 2017, plný text
Vavřík Daniel, Kumpová Ivana, Vopálenský Michal, Lauterkranc J.
Analysis of Baroque sculpture based on X-ray fluorescence imaging and X-ray\ncomputed tomography data fusion, In 7th Conference on Industrial Computed Tomography (iCT 2017). CT in NDT and Manufacturing - 1. Leuven: NDT.net, 2017, č. článku 51, 2017, plný text
Taris A., Grosso M., Brundu M., Guida V., Viani Alberto
Application of combined multivariate techniques for the description of time-resolved powder X-ray diffraction data, Journal of Applied Crystallography. 2017, roč. 50, č. 2, s. 451-461, 2017, plný text
Hrbek V., Koudelková (Petráňová) Veronika, Padevět P., Šašek Petr
Microscopic features of cement paste modified by fine perlite, In Kytýř, D.; Zlámal, P. (ed.). Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 7. Prague: Czech Technical University in Prague, 2017, s. 12-17, 2017, plný text
Krčmářová (Fenclová) Nela, Šleichrt Jan, Fíla Tomáš, Koudelka ml. Petr, Kytýř Daniel
Deformation behaviour of gellan gum based artificial bone structures under simulated physiological conditions, In Kytýř, D.; Zlámal, P. (ed.). Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 7. Prague: Czech Technical University in Prague, 2017, s. 29-32, 2017, plný text
Krčmářová (Fenclová) Nela, Šleichrt Jan, Doktor Tomáš, Kytýř Daniel, Jiroušek Ondřej
Semi-automated assessment of micromechanical properties of the metal foams on the cell-wall level, In Kytýř, D.; Zlámal, P. (ed.). Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 7. Prague: Czech Technical University in Prague, 2017, s. 72-75, 2017, plný text
Bertolla Luca, Dlouhý Ivo, Tatarko P., Viani Alberto, Mahajan A., Chlup Zdeněk, Reece J. Michael, Boccaccini A. R.
Pressureless spark plasma?sintered Bioglass?45S5 with enhanced mechanical properties and stress?induced new phase formation, Journal of the European Ceramic Society. 2017, roč. 37, č. 7, s. 2727-2736, 2017, plný text
Fiala Zdeněk
Evolution equation of Lie-type for finite deformations, and its time-discrete integration, In Murphy, C. (ed.). Emerging Concepts in Evolution Equations. Hauppauge (NY): Nova Science, 2017, s. 1-30. Mathematics Research Developments, 2017, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Hračov Stanislav
Deformační chování zakopaného potrubí, Deformations in buried pipe, Plyn : odborný měsíčník pro plynárenství. 2017, roč. 97, č. 1, s. 15-23, 2017, plný text
Vavřík Daniel, Jakůbek Jan, Kumpová Ivana, Pichotka M.
Laboratory based study of dynamical processes by 4D X-ray CT with sub-second temporal resolution, Journal of Instrumentation. 2017, roč. 12, February, č. článku C02010, 2017, plný text
Hrbek V., Koudelková (Petráňová) Veronika, Němeček J.
Early stage microstructure development of cement paste modified by crystalline admixture, In Reiterman, P. (ed.). Key Engineering Materials. Vol. 722. Zürich: Trans Tech Publications, 2017, s. 92-99, 2017, plný text
Hrbek V., Koudelková (Petráňová) Veronika
Grid indentation and statistic deconvolution: limitations and accuracy, In Ryparová, P.; Tesárek, P. (ed.). Key Engineering Materials. Contemporary Materials and Technologies in Civil Engineering Vol. 731. Zürich: Trans Tech Publications, 2017, s. 15-22, 2017, plný text
Viani Alberto, Zbiri M., Bordallo H. N., Gualtieri A.F., Mácová Petra
Investigation of the setting reaction in magnesium phosphate ceramics with quasielastic neutron scattering, Journal of Physical Chemistry C. 2017, roč. 121, č. 21, s. 11355-11367, 2017, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Non-holonomic planar and spatial model of a ball-type tuned mass damping device, In Fuis, V. (ed.). Engineering Mechanics 2017. Brno: University of technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017, s. 698-701, 2017, plný text
Bayer Jan
A concept for testing and monitoring of building structures ? theoretical case study, In Fuis, V. (ed.). Engineering Mechanics 2017. Brno: University of technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017, s. 122-125, 2017, plný text
Fischer Cyril, Náprstek Jiří
Lyapunov exponents ? practical computation, In Fuis, V. (ed.). Engineering Mechanics 2017. Brno: University of technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017, s. 310-313, 2017, plný text
Miccoli L., Müller U., Pospíšil Stanislav
Rammed earth walls strengthened with polyester fabric strips: Experimental analysis under in-plane cyclic loading, Construction and Building Materials. 2017, roč. 149, September, s. 29-36, 2017, plný text
Ševčík Radek, Mácová Petra, Viani Alberto
Formace polymorfů uhličitanu vápenatého během mísení koncentrovaných roztoků solí, In Komárek, J. (ed.). Workshop speciační analýza 2017. Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2017, s. 23-25, 2017, plný text
Pospíšil Stanislav, Kuznetsov Sergeii, Kozmar H., Michalcová V.
Wind-tunnel simulation of thermally unstable atmospheric flow in complex terrain, Procedia Engineering. 2017, roč. 190, June, s. 575-580, 2017, plný text
Górski P., Tatara Marcin, Pospíšil Stanislav, Kuznetsov Sergeii
Investigation of Strouhal number of ice-accreted bridge cables at moderate flow turbulence, In Kotrasová, K.; Melcer, J. (ed.). MATEC Web of Conferences. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering ? DYN-WIND?2017 Vol. 107. Paris: EDP Sciences, 2017, č. článku 00080, 2017, plný text
Sotiriadis Konstantinos, Rakanta E., Mitzithra M. E., Batis G., Tsivilis S.
Influence of sulfates on chloride diffusion and chloride-induced reinforcement corrosion in limestone cement materials at low temperature, Journal of Materials in Civil Engineering. 2017, roč. 29, č. 8, č. článku 04017060, 2017, plný text
Pospíšil Stanislav, Macháček Michael, Hračov Stanislav, Kuznetsov Sergeii, Trush Arsenii
Measurements of dynamic wind pressures on gable roofs ? comparison with ČSN EN 1991-1-4, In Kotrasová, K.; Melcer, J. (ed.). MATEC Web of Conferences. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering ? DYN-WIND?2017 Vol. 107. Paris: EDP Sciences, 2017, č. článku 00079, 2017, plný text
Urushadze Shota, Pirner Miroš
Experimental study of horizontal forces of pedestrian dynamics, In Kotrasová, K.; Melcer, J. (ed.). MATEC Web of Conferences. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering ? DYN-WIND?2017 Vol. 107. Paris: EDP Sciences, 2017, č. článku 00011, 2017, plný text
Vavro Leona, Souček Kamil, Kytýř Daniel, Keršner Z., Fíla Tomáš
Visualization of the Evolution of the Fracture Process Zone in Sandstone by Transmission Computed Radiography, In Koníček, P.; Souček, K.; Konečný, P. (ed.). Procedia Engineering - ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Elsevier Ltd., 2017, s. 689-696, 2017, plný text
Vašinka M., Krmíček Lukáš, Všianský D., Coufalík Pavel, Zvěřina O., Ševčík Radek, Komárek J.
Heavy metals in lake sediments of deglaciated area of James Ross Island (Antarctica), In Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2017 Brno: Masaryk University, 2017, s. 50-51, 2017
Fischer Cyril, Náprstek Jiří
Remarks on inverse of matrix polynomials, In Chleboun, J.; Kůs, P.; Přikryl, P.; Segeth, K.; Šístek, J.; Vejchodský, T. (ed.). Programs and algorithms of numerical mathematics 18. Prague: Institute of Mathematics CAS, 2017, s. 24-29, 2017, plný text
Trush Arsenii, Pospíšil Stanislav, Kuznetsov Sergeii, Kozmar H.
Wind-tunnel experiments on vortex-induced vibration of rough bridge cables, Journal of Bridge Engineering. 2017, roč. 22, č. 10, č. článku 06017001, 2017, plný text
Kloiber Michal, Tippner J., Kunecký Jiří, Sebera V., Milch J., Hrivnák Jaroslav
Analysis of mini-jack technique for in situ measurement of strength, In Conference proceedings, ICTB 2017, 3rd International Conference on Timber Bridges. Skellefte?: RISE Research Institutes of Sweden, 2017, 2017, plný text
Kloiber Michal, Sebera V., Hrivnák Jaroslav, Tippner J., Kunecký Jiří
The Cloak Bridge in Český Krumlov ? measuring of mechanical properties, In Conference proceedings, ICTB 2017, 3rd International Conference on Timber Bridges. Skellefte?: RISE Research Institutes of Sweden, 2017, 2017, plný text
Tippner J., Milch J., Kunecký Jiří, Kloiber Michal, Brabec M., Sebera V.
Mechanical analysis of scarf joint fastened using cylindrical wooden dowel, In Conference proceedings, ICTB 2017, 3rd International Conference on Timber Bridges. Skellefte?: RISE Research Institutes of Sweden, 2017, 2017, plný text
Kunecký Jiří, Kloiber Michal, Hasníková Hana, Hrivnák Jaroslav, Sebera V., Tippner J., Milch J.
Creep behavior of oak pegs under tension in dry and wet conditions, In Conference proceedings, ICTB 2017, 3rd International Conference on Timber Bridges. Skellefte?: RISE Research Institutes of Sweden, 2017, 2017, plný text
Vopálenský Michal, Sankot P., Fořt M., Kumpová Ivana, Vavřík Daniel
Contribution of computed tomography to the investigation of La T?ne culture iron artefacts, In Pezzati, L.; Targowski, P. (ed.). Proceedings of SPIE. Optics for Arts, Architecture, and Archaeology VI Vol. 10331. Bellingham: SPIE, 2017, č. článku 103310S, 2017, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Pařízek P.
The effect of overloading on toughness characteristics, In Emri, I. (ed.). Materials Today: Proceedings. 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 20-23 September 2016 Volume 4, Issue 5, Part 1. Elsevier, 2017, s. 5803-5808, 2017, plný text
Sankot P., Fořt M., Vopálenský Michal, Kumpová Ivana, Vavřík Daniel
Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a z Vlčí, okr. Plzeň-jih, The results of the recent investigations of the early La-Téne swords from Chlum u Rokycan and from Vlčí, co. Plzeň-jih, Archeologie západních Čech. 2017, roč. 12, č. 1, s. 93-102, 2017, plný text
Náprstek Jiří, Král Radomil
Evolutionary analysis of Fokker-Planck equation using multi-dimensional Finite Element Method, In Vestroni, F.; Romeo, F.; Gattulli, V. (ed.). Procedia Engineering. X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017 Vol. 199. Elsevier, 2017, s. 735-740, 2017, plný text
Náprstek Jiří, Pospíšil Stanislav
Stability and post-critical behavior of a two-degrees of freedom aero-elastic system in a cross flow, In Vestroni, F.; Romeo, F.; Gattulli, V. (ed.). Procedia Engineering. X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017 Vol. 199. Elsevier, 2017, s. 741-746, 2017, plný text
Hračov Stanislav, Náprstek Jiří
Approximate complex eigensolution of proportionally damped linear systems supplemented with a passive damper, In Vestroni, F.; Romeo, F.; Gattulli, V. (ed.). Procedia Engineering. X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017 Vol. 199. Elsevier, 2017, s. 1677-1682, 2017, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Non-holonomic dynamics of a ball moving inside a spherical cavity, In Vestroni, F.; Romeo, F.; Gattulli, V. (ed.). Procedia Engineering. X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017 Vol. 199. Elsevier, 2017, s. 613-618, 2017, plný text
Vavřík Daniel, Kumpová Ivana, Lauterkranc J., Vopálenský Michal, Žemlička J.
Analýza barokní piety pomocí kombinace XRF zobrazování a RTG počítačové tomografie, Exploration of the baroque pieta by combination of the XRF imaging and X-Ray tomography fusion, Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 35-39, 2017, plný text
Kloiber Michal, Drdácký Miloš
Šetrné diagnostické metody pro hodnocení bezpečnosti dřevěných konstrukcí, Considerate diagnostic methods for safety assessment of timber structures, TZB-info. 2017, roč. 2017, Listopad, č. článku 121664, 2017, plný text
Milch J., Tippner J., Brabec M., Sebera V., Kunecký Jiří, Kloiber Michal, Hasníková Hana
Experimental testing and theoretical prediction of traditional dowel-type connections in tension parallel to grain, Engineering Structures. 2017, roč. 152, December, s. 180-187, 2017, plný text
Klon J., Seitl S., Šimonová H., Keršner Z., Kumpová Ivana, Vavřík Daniel
Pilot evaluation of a fracture process zone in a modified compact tension specimen by X-ray tomography, Frattura ed Integrita Strutturale. 2017, roč. 42, October, s. 161-169, 2017, plný text
Ličev L., Hendrych J., Kunčický R., Kovářová K., Kumpová Ivana
Evaluation of Sandstone Internal Structure with Application of Micro-CT and FOTOM System, In Abraham, A.; Kovalev, S.; Tarassov, V. (ed.). Proceedings of the Second International Scientific Conference ?Intelligent Information Technologies for Industry? (IITI?17). Cham: Springer, 2017, s. 332-339. Advances in Intelligent Systems and Computing, 680, 2017, plný text
Kumpová Ivana, Vavřík Daniel, Vopálenský Michal
Průzkum historických materiálů s využitím rentgenové radiografie a tomografie, Exploration of historical materials using X-ray radiography and tomography, Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 159-159, 2017, plný text

2016

Slížková Zuzana, Gruber M., Kostkanová (Herbstová) Vladislava, Frankeová Dita, Wimmer-Frey I., Drdácký Miloš
Soils and earthen building materials used for the Buddhist Temple Complex, International Journal of Architectural Heritage. 2016, roč. 10, č. 4, s. 406-417, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Arciszewska-Kędzior Anna, Sebera V., Hasníková Hana
Mechanical performance of dovetail joint related to the global stiffness of timber roof structures, Materials and Structures. 2016, roč. 49, č. 6, s. 2315-2327, 2016, plný text
Ettler V., Koudelková (Petráňová) Veronika, Vítková M., Mihaljevič M., Šebek O., Kříbek B.
Reactivity of fly ash from copper smelters in an Oxisol: implications for smelter-polluted soil systems in the tropics, Journal of Soils and Sediments. 2016, roč. 16, č. 1, s. 115-124, 2016, plný text
Hračov Stanislav
Approximate determination of eigen-values of classically damped system with added viscous damper, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 221-228, 2016, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Non-linear normal modes in dynamics - discrete systems, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 254-265, 2016, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin
Fracture toughness testing for improving the safety of gas pipelines, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 464-470, 2016, plný text
Viani Alberto, Pérez-Estébanez Marta, Pollastri S., Gualtieri A.F.
In situ synchrotron powder diffraction study of the setting reaction kinetics of magnesium-potassium phosphate cements, Cement and Concrete Research. 2016, roč. 79, January, s. 344-352, 2016, plný text
Koudelka Petr
Experiment E7/0,3 ? Time behaviour of active pressure of non-cohesive sand after wall translative motion, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering Mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications Inc, 2016, s. 512-517. Engineering Mechanics, 821, 2016, plný text
Major Štěpán, Kocour Vladimír, Cyrus P.
Fatigue life prediction of pedicle screw for spinal surgery, Frattura ed Integrita Strutturale. 2016, roč. 10, č. 35, s. 379-388, 2016, plný text
Buljac Andrija, Pospíšil Stanislav, Kozmar H., Kuznetsov Sergeii, Král Radomil
Flutter derivatives of the Kao-Pin Hsi cable-supported bridge, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering Mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications Inc, 2016, s. 172-179. Engineering Mechanics, 821, 2016, plný text
Urushadze Shota, Pirner Miroš, Fischer Ondřej
Wind tunnel experimental study of coupled rocking-swivelling model of guyed mast shaft, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering Mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications Inc, 2016, s. 303-308. Engineering Mechanics, 821, 2016, plný text
Zlámal Petr, Fíla Tomáš, Králík V.
Testing of energy absorption capability of sandwich structures based on metal foams for design of protective helmets, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 420-427, 2016, plný text
Jandejsek Ivan, Vavřík Daniel
Experimental measurement of elastic-plastic fracture parameters using Digital Image Correlation method, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 442-449, 2016, plný text
Koudelková (Petráňová) Veronika, Sajdlová T., Němeček J.
Micromechanical homogenization of ultra-high performance concrete, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 518-525, 2016, plný text
Škaloud Miroslav, Zörnerová Marie, Urushadze Shota
The ?miracle? of post-buckled behaviour in thin-walled steel construction and its breathing-induced limitation, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 539-546, 2016, plný text
Král Radomil, Pospíšil Stanislav
Numerical investigation of wind effects on the perforated structures, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 591-598, 2016, plný text
Kytýř Daniel, Doktor Tomáš, Adorna M., Neuhauserová M., Šleichrt Jan, Krčmářová (Fenclová) Nela, Gantar A., Novak S.
Deformation behaviour of gellan gum based scaffold subjected to compression loading, In Fischer, C. (ed.). Applied Mechanics and Materials. Engineering mechanics 2015 Vol. 821. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 665-670, 2016, plný text
Fíla Tomáš, Kumpová Ivana, Koudelka Petr, Zlámal Petr, Vavřík Daniel, Jiroušek Ondřej, Jung A.
2016, , Journal of Instrumentation. 2016, Roč. 11, č. 1, C01005",,"1748-0221, 2016, plný text
Górski P., Pospíšil Stanislav, Kuznetsov Sergeii, Tatara Marcin, Marušić Ante
Strouhal number of bridge cables with ice accretion at low flow turbulence, Wind and Structures. 2016, roč. 22, č. 2, s. 253-272, 2016, plný text
Fiala Zdeněk
Geometry of finite deformations and time-incremental analysis, International Journal of Non-Linear Mechanics. 2016, roč. 81, May, s. 230-244, 2016, plný text
Rathouský Jiří, Slížková Zuzana, Kotlík P.
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči, Edited final report of the project DF11P01OVV012: New materials and technologies for the preservation of historical building materials and preventive care of monuments, 2016, plný text
Remzová Monika, Šašek Petr, Frankeová Dita, Slížková Zuzana, Rathouský Jiří
Effect of modified ethylsilicate consolidants on the mechanical properties of sandstone, Construction and Building Materials. 2016, roč. 112, JUN 2016, s. 674-681, 2016, plný text
Urushadze Shota, Pirner Miroš
Vertical and lateral horizontal forces of walking area running pedestrians, Challenge Journal of Structural Mechanics. 2016, roč. 2, č. 1, s. 38-50, 2016, plný text
Frankeová Dita, Slížková Zuzana
Determination of the pozzolanic activity of mortar?s components by thermal analysis, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2016, roč. 125, č. 3, s. 1115-1123, 2016, plný text
Kumpová Ivana, Vavřík Daniel, Fíla Tomáš, Koudelka ml. Petr, Jandejsek Ivan, Jakůbek Jan, Kytýř Daniel, Zlámal Petr, Vopálenský Michal, Gantar A.
High resolution micro-CT of low attenuating organic materials using large area photon-counting detector, Journal of Instrumentation. 2016, roč. 11, č. 2, č. článku C02003, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Fajman P., Tippner J.
Navrhování celodřevěných tesařských spojů pro opravy historických konstrukcí, Designing of all-wooden carpentry joints for reconstruction of historical structures, In Dřevostavby 2016. Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 2016, s. 39-44, 2016, plný text
Sebera V., Kunecký Jiří, Praus L., Tippner J., Horáček P.
Strain transfer from xylem to bark surface analyzed by digital image correlation, Wood Science and Technology. 2016, roč. 50, č. 4, s. 773-787, 2016, plný text
Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana, Stefanidou M., Němeček J.
Microstructure of lime and lime-pozzolana pastes with nanosilica, Cement and Concrete Research. 2016, roč. 83, May, s. 152-163, 2016, plný text
Kloiber Michal, Reinprecht L., Hrivnák Jaroslav, Tippner J.
Comparative evaluation of acoustic techniques for detection of damages in historical wood, Journal of Cultural Heritage. 2016, roč. 20, July-August, s. 622-631, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Fajman P., Tippner J.
Navrhování celodřevěných tesařských spojů pro opravy historických konstrukcí, Design of carpentry joints for the repair of historical structures, TZB-info. 2016, roč. 2016, 16.05.2016, 2016, plný text
Drdácký Miloš
Adaptation strategies for built cultural heritage, In Lef?vre, R.-A.; Sabbioni, C. (ed.). Cultural heritage from pollution to climate change. Bari: Edipuglia, 2016, s. 109-117. Scienze e materiali del patrimonio culturale, 11, 2016
Slížková Zuzana, Gruber M., Kostkanová (Herbstová) Vladislava, Frankeová Dita, Wimmer-Frey I., Drdácký Miloš
Soils and earthen building materials used for the Buddhist temple complex, International Journal of Architectural Heritage. 2016, Roč. 10, č. 4, s. 406-417, 2016, plný text
Yau J. D., Frýba Ladislav, Urushadze Shota
Seismic response of an arch-beam interacting with sequential moving train loads, Journal of Marine Science and Technology. 2016, roč. 24, č. 3, s. 419-425, 2016, plný text
Drdácký Miloš, Urushadze Shota, Papadopoulou K.
Out-of-plane behavior of masonry walls with imperfect reinforced rendering, In Maka, S.; Duwal, S. (ed.). International Conference on Earthquake Engineering and Post Disastor Reconstruction Planning. Conference proceedings. Part 1. Bhaktapur: Khwopa Engineering College & Khwopa College of Engineering, 2016, s. 314-322, 2016, plný text
Přinosil Michal
Freeze-thaw durability of fiber-reinforced lime-based mortars, In Plánička, F.; Krystek, J. (ed.). EAN 2016. 54th International Conference on Experimental stress analysis. Conference proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, 2016, 2016, plný text
Viani Alberto, Pollastri S., Mácová Petra, Palermo A., Pérez-Estébanez Marta, Gualtieri A.F.
XANES and micro-Raman spectroscopy study of the barium titanosilicates BaTiSi2O7 and BaTiSi4O11, Applied Physics A - Materials Science & Processing. 2016, roč. 122, č. 4, s. 372, 2016, plný text
Milch J., Tippner J., Sebera V., Kunecký Jiří, Kloiber Michal, Navrátil M.
The numerical assessment of a full-scale historical truss structure reconstructed with use of traditional all-wooden joints, Journal of Cultural Heritage. 2016, roč. 21, September-October, s. 759-766, 2016, plný text
Pospíšil Stanislav, Trush Arsenii, Kuznetsov Sergeii, Kozmar H., Náprstek Jiří
Influence of wind angle of attack and isotropic turbulence on wind-induced vibrations of ice-accreted bridge cables, In 8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications. Boston: Northeastern University, 2016, č. článku 86, 2016, plný text
Buljac Andrija, Kozmar H., Pospíšil Stanislav, Macháček Michael, Král Radomil
Dynamic stability of the Golden Gate Bridge deteriorated by roadway wind barriers, In 8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications. Boston: Northeastern University, 2016, č. článku 109, 2016, plný text
Kuznetsov Sergeii, Ribičić M., Pospíšil Stanislav, Plut Mihael, Trush Arsenii, Kozmar H.
Flow and turbulence in the boundary layer wind tunnel controlled using various hardware devices, In 8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications. Boston: Northeastern University, 2016, č. článku 157, 2016, plný text
Kuznetsov Sergeii, Pospíšil Stanislav, Macháček Michael, Michalcová V., Uruba Václav, Jonáš Pavel, Kozmar H.
Experimental modelling of stratification effects for atmospheric boundary layer using wind tunnel simulation, In 8th International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and Applications. Boston: Northeastern University, 2016, č. článku 177, 2016, plný text
Vavřík Daniel, Jakůbek Jan, Kumpová Ivana, Pichotka M.
Dual energy CT inspection of a carbon fibre reinforced plastic composite combined with metal components, Case Studies in Nondestructive Testing and Evaluation. 2016, 6, Part B, November, s. 47-55, 2016, plný text
Náprstek Jiří, Král Radomil
Multi-dimensional Fokker-Planck equation analysis using the modified finite element method, In Bonisoli, E.; Brennan, M. J.; Ferguson, N. S. (ed.). Proceedings of XIII International conference on motion and vibration control, XII International conference on recent advances in structural dynamics. Southampton: University of Southampton, 2016, s. 2171, 2016, plný text
Schmidt P., Řehoř M., Žižka L., Šašek Petr
The use of solid fuel products after combustion of brown coal and biomass during the reclamation activities, In International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM. Albena: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 441-448, 2016, plný text
Šperl Martin, Drdácký Miloš, Jandejsek Ivan
Experimental study of consolidation effects on sandstone toughness, In 17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17) Rhodes, 2016, 2016, plný text
Drdácký Miloš
Non-standard methodology for testing consolidation effects on porous materials, In 17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17) Rhodes, 2016, 2016, plný text
Urushadze Shota, Pirner Miroš, Fischer Ondřej
Analysis of vibrations endangering historical structures, In 17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17) Rhodes, 2016, 2016, plný text
Kloiber Michal, Drdácký Miloš, Kunecký Jiří, Tippner J., Sebera V.
Mini-jack based direct determination of wood mechanical characteristics in situ, In 17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17) Rhodes, 2016, 2016, plný text
Tippner J., Kloiber Michal, Sebera V., Kunecký Jiří
Health diagnostic of timber by continual pushing-through method, In 17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17) Rhodes, 2016, 2016, plný text
Jandejsek Ivan, Slížková Zuzana, Vavřík Daniel
Investigation of the consolidation treatment by differential X-ray radiography, In 17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17) Rhodes, 2016, 2016, plný text
Koudelka ml. Petr, Doktor Tomáš, Fíla Tomáš, Koudelková (Petráňová) Veronika
Micromechanical and microstructural properties of natural stones used in historical buildings, In 17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17) Rhodes, 2016, 2016, plný text
van Balen K., Bicer-Simsir B., Binda L., Bläuer C., Elsen J., Groot C., Hansen E., van Hees R., Henriques F., Hughes J., Toumbakari E., von Konow T., Lindqvist JE., Maurenbrecher P., Middendorf B., Papayianni I., Simon S., Subercaseaux M., Stefanidou M., Tedeschi C., Thompson M., Válek Jan, Vanhellemont Y., Veiga R., Waldum A.
Repair Mortars for Historic Masonry - State of the Art Report of RILEM Technical Committee TC 203-RHM, 2016, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Beating effects in a single nonlinear dynamical system in a neighborhood of the resonance, In Balthazar, J.-M.; Gonçalves, P. B.; Náprstek, J. (ed.). Dynamics and Control of Technical Systems II. Pfaffikon: Trans Tech Publications, 2016, s. 76-83, 2016, plný text
Balthazar J.-M., Gonçalves P. B., Náprstek Jiří
Dynamics and control of technical systems, 2016
Fíla Tomáš, Koudelka ml. Petr, Kytýř Daniel, Hos J., Šleichrt Jan
Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite, Materials and Technology. 2016, roč. 50, č. 3, s. 413-417, 2016, plný text
Kytýř Daniel, Doktor Tomáš, Jiroušek Ondřej, Fíla Tomáš, Koudelka ml. Petr, Zlámal Petr
Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold, Materials and Technology. 2016, roč. 50, č. 3, s. 301-305, 2016, plný text
Fischer Cyril, Náprstek Jiří
Approximation of the movement of the spherical pendulum, In Zolotarev, I.; Radolf, V. (ed.). Engineering Mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics CAS, v. v. i., 2016, s. 154-157, 2016, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Non-linear normal modes in dynamics-continuous systems, In Zolotarev, I.; Radolf, V. (ed.). Engineering Mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics CAS, v. v. i., 2016, s. 414-417, 2016, plný text
Bayer Jan, Urushadze Shota, Zíma Pavel
Health monitoring of building structures: preliminary considerations on a case study, In Zolotarev, I.; Radolf, V. (ed.). Engineering Mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics CAS, v. v. i., 2016, s. 50-53, 2016, plný text
Koudelka Petr
Experiment E7/0,3-displacement processes in non cohesive sand mass during active translative motion of retaining wall, In Zolotarev, I.; Radolf, V. (ed.). Engineering Mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics CAS, v. v. i., 2016, s. 306-309, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Fajman P., Tippner J.
Celodřevěné tesařské spoje pro opravy historických konstrukcí, Carpentry joints for the repair of historical wooden structures, Střechy, fasády, izolace. 2016, roč. 23, 7-8, s. 26-28, 2016, plný text
Beran Pavel
Comparison of 3-D finite element model of ashlar masonry with 2-D numerical models of ashlar masonry, In Simos, T.; Tsitouras, C. (ed.). International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015). New York: AIP Publishing, 2016, s. 280006. AIP Conference Proceedings, 1738, 2016, plný text
Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana
Effect of application of lime plasters to salt-laden bricks, In Rörig-Dalgaard, I.; Ioannou, I. (ed.). International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering. Segment on Historical Masonry. Paris: RILEM Publications, 2016, s. 117-126. RILEM Proceedings PRO, 110, 2016, plný text
Slížková Zuzana
Consolidating effects of nano-lime products on porous lime renders and limestone, In International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering. Segment on Historical Masonry Paris: RILEM Publications, 2016, s. 259-259. RILEM Proceedings PRO, 110, 2016, plný text
Vokoun David, Sysel P., Heller Luděk, Kadeřávek L., Svatuška Michal, Goryczka T., Kafka Vratislav, Šittner Petr
NiTi-polyimide composites prepared using thermal imidization process, Journal of Materials Engineering and Performance. 2016, roč. 25, č. 5, 1993-1999, 2016, plný text
Kloiber Michal, Bláha Jiří, Frankl Jiří, Růžička P., Buzek Jaroslav
Výzkumná zpráva: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola, Survey Report: Detection of the extent of timber damage and traceological analysis of craftsman working Čistá u Litomyšle no. 97 - barn, 2016, plný text
Kloiber Michal, Hrivnák Jaroslav, Buzek Jaroslav
Výzkumná zpráva z posouzení stavu a měření mechanických vlastností dřevěné konstrukce stropu Müllerova domu, Komenského náměstí čp. 1 v Opavě, Survey report on the assessment of the condition and measurement of mechanical properties of a timber ceiling structure in Müller House, Komenského náměstí no. 1, Opava, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Sebera V., Tippner J., Kloiber Michal, Hasníková Hana
Mechanical behavior of half lap scarf joint with oblique faces: principles and applications, In 17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17) Rhodes, 2016, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Fajman P., Tippner J.
Nastavovací celodřevěné tesařské spoje, Carpentry lapped scarf joint, Dřevo & stavby. 2016, roč. 7, č. 1, s. 64-66, 2016, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Dynamic behavior and stability of a ball rolling inside a spherical surface under external excitation, In Zingoni, A. (ed.). Insights and innovations in structural engineering, mechanics and computation. London: Taylor & Francis, 2016, s. 214-219, 2016, plný text
Ševčík Radek, Rodriguez-Navarro C., Viani Alberto, Slížková Zuzana, Mácová Petra
The investigation of CaCO3 polymorphs formation during the carbonation of nanolime dispersion in ethanol, In Book of abstracts. International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies Thessaloniki: University of Thessaloniki, 2016, s. 78-78, 2016, plný text
Ševčík Radek, Mácová Petra, Sotiriadis Konstantinos, Viani Alberto, Šašek Petr
The investigation of the lime paste carbonation produced from the commercial products and by the traditional technology kiln, In International Conference on Pure and Applied Chemistry. Emerging Trends in Chemical Sciences Reduit: University of Mauritius, 2016, s. 146-146, 2016, plný text
Beran Pavel
Methodology for assessment of amount and amplitude of thermal stress cycles in masonry, In Simos, T.; Tsitouras, C. (ed.). International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015). New York: AIP Publishing, 2016, č. článku 280012. AIP Conference Proceedings, 1738, 2016, plný text
Viani Alberto, Sotiriadis Konstantinos, Šašek Petr, Ševčík Radek, Len A.
Characterisation of historical fired clay bricks with small angle neutron scattering, In Modena, C.; da Porto, F.; Valluzzi, M. R. (ed.). Brick and Block Masonry ? Trends, Innovations and Challenges. Londýn: Taylor & Francis, 2016, s. 1977-1982, 2016, plný text
Cacciotti Riccardo, Kunecký Jiří
Military masonry structures: characteristics of the XVI century coastal watchtowers of the Pontifical States, In Modena, C.; da Porto, F.; Valluzzi, M. R. (ed.). Brick and Block Masonry ? Trends, Innovations and Challenges. Londýn: Taylor & Francis, 2016, s. 603-610, 2016, plný text
Hughes J., Groot C., Válek Jan
Historic Mortars: current issues and future work, In Papayianni, I.; Stefanidou, M.; Pachta, V. (ed.). Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference - HMC2016. Thessaloniki: Laboratory of Building Materials Department of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki, 2016, s. 24-25, 2016, plný text
Drdácký Miloš
Defects of surface mortar layers, In Papayianni, I.; Stefanidou, M.; Pachta, V. (ed.). Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference - HMC2016. Thessaloniki: Laboratory of Building Materials Department of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki, 2016, s. 34-41, 2016, plný text
Válek Jan, van Halem Eveline, Viani Alberto, Skružná (Tomanová) Olga
Replication of historic mortars using six different quicklimes, In Papayianni, I.; Stefanidou, M.; Pachta, V. (ed.). Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference - HMC2016. Thessaloniki: Laboratory of Building Materials Department of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki, 2016, s. 290-299, 2016, plný text
Frankeová Dita, Slížková Zuzana
Pozzolanic reactions of hydraulic lime mortar components, In Papayianni, I.; Stefanidou, M.; Pachta, V. (ed.). Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference - HMC2016. Thessaloniki: Laboratory of Building Materials Department of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki, 2016, s. 761-768, 2016, plný text
Řehoř M., Šašek Petr, Řehoř J.
Shrnutí mineralogické situace povrchového dolu ČSA a nové nálezy z let 2015-2016, Summary of the Mineralogical situation of surface mine ČSA and the new findings from the years 2015-2016, Zpravodaj Hnědé uhlí. 2016, roč. 2016, č. 3, s. 23-28, 2016, plný text
Schmidt P., Řehoř M., Žižka L., Šašek Petr, Mácová Petra
Tuhé produkty po spalování hnědého uhlí a biomasy při rekultivaci báňských výsypek, Solid products of combustion of coal and biomass in the reclamation of the mine dumps, Zpravodaj Hnědé uhlí. 2016, roč. 2016, č. 3, s. 29-38, 2016, plný text
Drdácký Miloš, Kasal Bohumil
Testing historic materials for redesign purposes, In Van Balen, K.; Verstrynge, E. (ed.). Structural Analysis of Historical Constructions. Anamnesis, diagnosis, therapy, controls. Leiden: CRC Press/Balkema, 2016, s. 585-591, 2016, plný text
Drdácký Miloš, Šperl Martin, Jandejsek Ivan
Consolidation effects on sandstone toughness, In Hughes, J.; Howind, T. (ed.). Science and art: a future for stone. Proceedings of the 13th International congress on the deterioration and conservation of stone. Volume II. Paisley: University of the West Scotland, 2016, s. 687-694, 2016, plný text
Slížková Zuzana, Veiga R., van Hees R.
Requirements and methods for the choice and consolidation of plasters and renders in situ, In Papayianni, I.; Stefanidou, M.; Pachta, V. (ed.). Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference - HMC2016. Thessaloniki: Laboratory of Building Materials Department of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki, 2016, s. 556-563, 2016, plný text
Nunes Cristiana Lara, Slížková Zuzana, Stefanidou M.
Properties of lime-based pastes with nanosilica, In Papayianni, I.; Stefanidou, M.; Pachta, V. (ed.). Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference - HMC2016. Thessaloniki: Laboratory of Building Materials Department of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki, 2016, s. 697-704, 2016, plný text
Koudelka ml. Petr, Kytýř Daniel, Krčmářová (Fenclová) Nela, Šperl Martin
Identification of damaged zones in C/PPS specimens subjected to fatigue loading based on high-resolution thermography, In Major, Z.; Kytýř, D. (ed.). Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 3. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016, s. 35-38, 2016, plný text
Kocour Vladimír, Koudelková (Petráňová) Veronika, Valach Jaroslav
Comparison of optical methods for characterization of glass mosaic weathering, In Major, Z.; Kytýř, D. (ed.). Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 3. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016, s. 30-34, 2016, plný text
Koudelková (Petráňová) Veronika, Valach Jaroslav, Viani Alberto, Pérez-Estébanez Marta
Determination of thermal response of Carrara and Sneznikovsky marble used as building material, In Major, Z.; Kytýř, D. (ed.). Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 3. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016, s. 56-59, 2016, plný text
Šleichrt Jan, Adorna M., Neuhauserová M., Krčmářová (Fenclová) Nela, Koudelková (Petráňová) Veronika
Deformation characteristics of chopped fibre composites subjected to quasi-static tensile loading, In Major, Z.; Kytýř, D. (ed.). Acta Polytechnica CTU Proceedings. Vol. 3. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016, s. 71-74, 2016, plný text
Minster Jiří, Šašek Petr
Impact of climatic ageing on the basic mechanical properties of viscoelastic sealants, In Louda, P. (ed.). Defect and Diffusion Forum. 12th International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2015 Vol. 368. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 182-185, 2016, plný text
Majtás Dušan, Pérez-Estébanez Marta, Kreislová Kateřina, Mácová Petra
Srovnání koroze historických a moderních materiálů na bázi železa, Corrosion of metallic objects - comparison of cultural heritage and modern materials, Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 74-79, 2016
Cacciotti Riccardo, Valach Jaroslav
Low-cost, resistance-based monitoring of moisture in brick masonry, In Book of abstracts. International symposium on experimental methods and numerical simulation in engineering sciences 2016 Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2016, s. 12-12, 2016, plný text
Ramešová Michaela, Valecký Štěpán
Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656?1660. Analýza a komparace kopií, Versions of the Literae Annuae from the House of the Third Probation in Telč between the Years 1656 and 1660. Analysis and Comparison of Copies, Folia Historica Bohemica. 2016, roč. 31, č. 1, s. 87-106, 2016, plný text
Doktor Tomáš, Koudelka ml. Petr, Černý Miloš, Wolf Benjamin, Drdácký Miloš
Strain measurements in tubular specimens under combined tensile-torsional loading, In Book of abstracts. International symposium on experimental methods and numerical simulation in engineering sciences 2016 Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2016, s. 14-14, 2016, plný text
Hrbek V., Koudelková (Petráňová) Veronika
Microscopic features of cement paste modified by fine perlite, In Book of abstracts. International symposium on experimental methods and numerical simulation in engineering sciences 2016 Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2016, s. 18-18, 2016, plný text
Nunes Cristiana Lara, Pel L., Kunecký Jiří, Slížková Zuzana
Porous structure of lime-based mortars studied by mercury intrusion porosimetry and nuclear magnetic resonance, In Book of abstracts. International symposium on experimental methods and numerical simulation in engineering sciences 2016 Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 2016, s. 28-28, 2016, plný text
Koudelka ml. Petr, Jiroušek Ondřej, Fíla Tomáš, Doktor Tomáš
Compressive properties of auxetic structures produced with direct 3D printing, Materials and Technology. 2016, roč. 50, č. 3, s. 311-317, 2016, plný text
Kuznetsov Sergeii, Pospíšil Stanislav, Michalcová V., Kozmar H.
Wind-tunnel simulation of the thermally stratified atmospheric boundary layer in complex terrain, In Meyer, J.P. (ed.). 12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics /HEFAT2016/. Pretoria: University of Pretoria: HEFAT, 2016, s. 977-982, 2016, plný text
Šperl Martin, Drdácký Miloš, Jandejsek Ivan
Souhrnná výzkumná zpráva z experimentálních prací zaměřených na iniciování únavových trhlin v pískovci a výzkum vlivu konsolidace na jeho lomové chování v případech výskytu trhlin, Comprehensive research report to experimental work on fatigue crack initiation in the sandstone and research of influences of the consolidation for fracture behavior in cases of cracks, 2016, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Pařízek P.
Effect of overloading on toughness characteristics, In Aulova, A.; Rogelj Ritonja, A.; Emri, I. (ed.). DANUBIA Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (33 ; 2016 ; Portorož). Book of abstracts. Lublaň: SSEM - Slovene Society of Experimental Mechanics, 2016, s. 80-81, 2016, plný text
Král Radomil
Investigation of aeroelastic bridge instabilities using the multidimensional Fokker-Planck equation and wind-tunnel experiment, In Adámek, V.; Jonášová, A.; Zajíček, M. (ed.). Computational Mechanics 2016, 32nd conference with international participation. Book of extended abstracts. Plzeň: University of West Bohemia, 2016, s. 61-62, 2016, plný text
Hračov Stanislav, Náprstek Jiří
Vibration analysis of visco-elastically coupled beams, In Adámek, V.; Jonášová, A.; Zajíček, M. (ed.). Computational Mechanics 2016, 32nd conference with international participation. Book of extended abstracts. Plzeň: University of West Bohemia, 2016, s. 37-38, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Kloiber Michal, Fajman P.
Half lap scarf joint with inclined faces and wooden dowels: research and design, In WCTE 2016 - World Conference on Timber Engineering. Vídeň: Vienna University of Technology, 2016, s. 254-261, č. článku 124667, 2016, plný text
Kyncl J., Vetoschkin L., Musálek L., Bryscejn Jan, Sova J.
The correction of the influence of wind on thermographic measurement, In Proceedings - 2016. 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering, EPE 2016. New York: IEEE, 2016, s. 529-532, č. článku 7521772, 2016
Bláha Jiří, Růžička P.
Trasologický rozbor dřevěných prvků roubené polygonální stodoly usedlosti čp. 97 v Čisté, Traceological survey of selected timber elements of dismantled polygonal barn No. 97 Cista, In Kmošek, J.; Křenková, Z.; Bryol, R. (ed.). Průzkum a dokumentace památek lidové architektury. Rožnov pod Radhoštěm: Valašké muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016, s. 174-189, 2016
Kumpová Ivana, Vopálenský Michal, Fíla Tomáš, Kytýř Daniel, Vavřík Daniel, Pichotka M., Jakůbek Jan, Veselý V.
On-the-fly fast X-ray tomography inspection of the quasi-brittle three point bending test, In IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Strasbourg: IEEE, 2016, 2016, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Náprstek Jiří, Pavelková M.
Creep oceli L360NB za normálních teplot, Creep tests on L360NB steel under normal temperatures, Plyn : odborný měsíčník pro plynárenství. 2016, roč. 96, 9/10, s. 202-211, 2016, plný text
Náprstek Jiří, Král Radomil
Multi-dimensional Fokker-Planck equation analysis using the modified finite element method, Journal of Physics: Conference Series. 2016, roč. 744, č. 1, č. článku 012177, 2016, plný text
Náprstek Jiří, Fischer Cyril
Gibbs-Appel formulation of non-holonomic motion of a ball on a spherical surface, In Proceedings of 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics. Montreal: IUTAM, 2016, s. 120-121, 2016, plný text
Křístek Vladimír, Škaloud Miroslav, Urushadze Shota, Kunrt J.
Problems of lamella flanges in steel bridge construction, Građevinski Materijali i Konstrukcije - Building Materials and Structures. 2016, roč. 59, č. 1, s. 11-15, 2016, plný text
Drdácký Miloš
Heritage science - recent developments in a new scientific discipline, In Tuleshkov, N.; Dobrev, P. (ed.). Proceedings. International scientific conference BASA' 2016. Sofia: Bulgarian Academy of Science and Arts, 2016, s. 423-430, 2016, plný text
Drdácký Miloš, Adámek Jiří
Handbuch für Baudiagnostik/Rukověť stavební diagnostiky, Handbook of building diagnostics, In Schmid-Mikula, C. (ed.). Revitalisierungs-leitfaden ? Sanierung und Erhalt kirchlicher Bauten/Příručka revitalizace ? Sanace a zachování církevních staveb. St. Pölten: Diözesanarchiv St. Pölten, 2016, s. 56-91, 2016, plný text
Vopálenský Michal, Kumpová Ivana, Vavřík Daniel
Improving the contrast-to-noise ratio by averaging in scintillation detectors, In IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Strasbourg: IEEE, 2016, 2016, plný text
Urushadze Shota, Yau J. D.
Experimental verification of indirect bridge frequency measurement using a passing vehicle, In Kotrasová, K.; Kormaníková, E. (ed.). SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016, č. článku 394, 2016, plný text
Pospíšil Stanislav, Kuznetsov Sergeii, Kozmar H., Michalcová V.
Wind-tunnel simulation of thermally unstable atmospheric flow in complex terrain, In Kotrasová, K.; Kormaníková, E. (ed.). SPACE 2016. Košice: Technical University of Košice, 2016, č. článku 398, 2016, plný text
Zigler R., Witzany J., Makovička D., Urushadze Shota, Pospíšil Stanislav, Kubát J., Kroftová Klára
Experimental research into dynamic properties of masonry barrel vaults non-reinforced and reinforced with carbon composite strips, Stavební obzor. 2016, roč. 2016, č. 3, 2016, plný text
Antoš Pavel, Kuznetsov Sergeii
Development of Boundary Layer on a Heated Flat Plate, In Dančová, Petra (ed.). Experimental Fluid Mechanics 2016 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2016, s. 124-128, 2016
Řehoř M., Řehoř J., Šašek Petr, Mácová Petra
Minerály lomu Československé armády - historie a současnost, Minerál. 2016, roč. 24, č. 6, 2016
Macounová Dana, Bayer Karol, Slížková Zuzana, Weber J., Navrátilová Michaela, Ghaffari E., Hvězda D.
Konzervace litavských vápenců s využitím prostředků na bázi nanočástic hydroxidu vápenatého. Výsledky studií použití vápenných nanomateriálů pro konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců v České republice a v Rakousku, Conservation of Leitha limestone based on dispersions and suspensions of calcium hydroxide nanoparticles. Results of studies using lime nanomaterials for the preservation of historic architectural and sculptural works made from Leitha limestone in the Czech Republic and Austria, 2016, plný text
Valach Jaroslav, Bryscejn Jan, Koudelková (Petráňová) Veronika, Štefcová P.
3D shape and composition documentation of small metallic archeological objects by SEM, In SEAHA. 2nd International Conference on Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology. Book of abstracts Oxford: ICON. The Institute of Conservation, 2016, s. 83-83, 2016, plný text
MacDonald L., Hess M., Bentkowska-Kafel A., Moitinho de Almeida V., Bunsch E., Hain M., del Hoyo Melendez J., Reike-Zapp D., Sitnik R., Mathys A., Valach Jaroslav
Multidisciplinary analysis of Roman coins, In SEAHA. 2nd International Conference on Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology. Book of abstracts Oxford: ICON. The Institute of Conservation, 2016, s. 63-63, 2016, plný text
Kučková Štěpánka, Šantrůček J., Adamec M., Hynek R., Zeman Antonín
Chemical analysis of Gothic mortar from a bridge pier in Roudnice nad Labem (Czech Republic), Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 2016, roč. 39, č. 16, s. 739-744, 2016
Křena J., Roškanin P., Bašta J., Stauch M., Sedláček R., Růžička M., Růžička P., Dvořák M., Padovec Z., Kytýř Daniel, Minster Jiří, Fíla Tomáš, Šleichrt Jan, Růžek R., Doubrava R., Šedek J., Kadlec M., Bělský P., Michalcová L., Hron R.
Ověřený technologický postup výroby dílu z pelet, Verified technological process of the part manufacturing of pellets, 2016
Pichotka M., Palma K., Hasn S., Jakůbek Jan, Vavřík Daniel
Experimentally enhanced model-based deconvolution of propagation-based phase-contrast data, Journal of Instrumentation. 2016, roč. 11, December, č. článku C12037, 2016, plný text
Fíla Tomáš, Kumpová Ivana, Koudelka ml. Petr, Zlámal Petr, Vavřík Daniel, Jiroušek Ondřej, Jung A.
Dual-energy X-ray micro-CT imaging of hybrid Ni/Al open-cell foam, Journal of Instrumentation. 2016, roč. 11, č. 1, C01005, 2016, plný text
Bláha Jiří
Hrázděné stěny v podkrovích českých a moravských zámků, Half?timbered walls in the attics of Bohemian and Moravian castles, Svorník. 2016, roč. 14, č. 1, s. 255-270, 2016, plný text
Kos P., Válek Jan
Experimentální výpal vápna v šestikanálové vápenné peci z období vrcholného středověku v Mokré, Experimental lime burning in a six-channel lime kiln from the High Medieval Period in Mokrá, Archeologia Technica. 2016, roč. 27, č. 1, s. 32-50, 2016, plný text


počet záznamů= 228


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)