link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:
rrrr - rrrr
ukončené projekty  
rrrr - rrrr
běžící projekty  Výzkumný záměr

Granty

řešitel:     rok zahájení:    

Výběr podle grantové agentury:
příznak agentury '' Ministerstvo dopravy (1)
příznak agentury '' Ministerstvo pro místní rozvoj (1)
příznak agentury '' Ministerstvo průmyslu a obchodu (4)
příznak agentury '' Finanční mechanismy EEA a Norska, NVF (1)
příznak agentury '' Akademie věd České republiky (2)
příznak agentury '' Operační program Praha - Adaptabilita (1)
příznak agentury '' Technologická agentura České republiky (2)
příznak agentury '' Evropský fond pro regionální rozvoj (3)
Všechny granty (227)

počet záznamů= 8


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)