link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Konference


Výběr podle roku konání:
ukončené konference
  
budoucí nebo probíhající konference
  

2017

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Energy exchange, localization and transient phenomena in essentially non-linear oscillatory systems
Termín:
21.6.2017 - 21.6.2017
Kontakt:RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.

We cordially invite you to attend the lecture of prof. Olega Gendelman (Faculty of Mechanical Engineering, Technion)

Entitled:

Energy exchange, localization and transient phenomena in essentially non-linear oscillatory systems,

to be held in the ITAM AS CR (Prosecká 76), Prague, on 21st June 2017, at 14:00.

Abstract: Over recent years, a lot of progress has been achieved in understanding of the relationship between localization and transport of energy in essentially non-linear oscillatory systems. In this lecture we are going to demonstrate that the structure of the resonance manifold can be conveniently described in terms of canonical action-angle variables. Such formalism has important theoretical advantages: all resonance manifolds may be described at the same level of complexity, appearance of additional conservation laws on these manifolds is easily proven both in autonomous and non-autonomous settings. The harmonic balance - based complexification approach, used in many previous studies on the subject, is shown to be a particular case of the canonical formalism. Moreover, application of the canonic averaging allows treatment of much broader variety of dynamical models. As an example, energy exchanges in a system of coupled vibro-impact oscillators are considered. Other example addresses an escape of classical particle from infinite-range potential well under periodic external forcing. Further generalizations of the formalism describe travelling waves and breathers in strongly nonlinear discrete lattices and continuous systems.Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Challenges in Conservation and Restoration of Cultural Heritage
Termín:
12.5.2017 - 12.5.2017
Kontakt:prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c.

V pátek 12. května 2017 se v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR sešli světoví odborníci v oblasti památkové vědy, aby se zúčastnili workshopu "Challenges in Conservation and Restoration of Cultural Heritage". Workshop byl pořádán za spolupráce ČVUT a Fraunhofer Institute for Wood Research WKI. Zároveň byl také příležitostí, jak ocenit celoživotní přínos památkové vědě odcházejícího ředitele ÚTAM AV ČR, v. v. i., profesora Drdáckého.

Mezi účastníky nechyběli uznávaní odborníci z řady evropských zemí, USA, Izraela nebo Číny. Na úvod krátce promluvil nastupující ředitel ÚTAM, doc. Pospíšil, a ředitel Fraunhoferu WKI, profesor Bohumil Kasal. Milý dopis od Ingwala Maxwela přečetla doktorka Slížková, která zároveň za všechny přítomné poblahopřála prof. Drdáckému a popřála mu další úspěchy v jeho profesním i osobním životě.

Samotný workshop sestával z celkem čtyř diskuzních bloků, uváděných moderátorem, ve kterých zazněly krátké připravené příspěvky, které pohlížely na problematiku památkové péče optikou různých oborů. Je v plánu tyto příspěvky shrnout a publikovat.

Témata diskuzních bloků byla následující:

  • Prospects of Heritage Science Establishment and Development (Ustavení a další vývoj památkové vědy) - moderátor May Cassar (UK)
  • Cultural Heritage Protection against Man Made and Natural Threats (Ochrana kulturního dědictví proti lidským a přírodním hrozbám) - moderátor Stephen J. Kelley (USA)
  • Engineering and Environment Issues in Cultural Heritage Research (Inženýrství a problematika životního prostředí v oboru kulturního dědictví) - moderátor Ron Anthony (USA)
  • Prospects of Research in the Field of Conservation and Restoration (Budoucnost výzkumu v oblasti konzervace a restaurování) - moderátor Stefan Simon (Germany/USA)

Fotografie z workshopu lze stáhnout zde.
2015

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Performance of Piles under Seismic Impacts from PBEE and Reliability Analyses Using EQWEAP Procedures
Termín:
26.11.2015 - 26.11.2015
Kontakt:RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.

we are honoured to invite you to a lecture by

Prof. Der-Wen Chang, Tamkang University, Taiwan
spekaing on:

Performance of Piles under Seismic Impacts from PBEE and Reliability Analyses Using EQWEAP Procedures

Thursday, November 26, at 10:00 AM
ITAM, AS CR, Prosecká 76, Prague 9

Abstract: Seismic behavior and performance of the piles can be studied using simplified one-dimensional wave equation analysis called EQWEAP. This solution was found compatible with the rigorous FEM solutions. Using such analysis, the performance based seismic design of the pile foundation becomes easily accessible. This presentation will mainly discuss the methods used in this approach with the probability and reliability based analyses to evaluate the seismic resistance of the pile foundation under various seismic hazard concerns.

About the speaker: Prof. Der-Wen Chang works in the Department of Civil Engineering at Tamkang University. His research is concentrated on Soil Dynamics, Geotechnical Earthquake Engineering and Soil-Structure Interactions, in particular on

  • Dynamic Modelling of Pile Behaviours Using Wave Equations
  • Performance Based Seismic Design of Piles
  • Simulation and Data Interpretation of Passive Ground Anchor Failures
  • Modelling of SASW, FWD Testing on Pavements


Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Inženýrská mechanika 2015
Termín:
11.5.2015 - 14.5.2015
Kontakt:RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.
Již 21. konference Inženýrská mechanika je věnována přehledu současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice.2014

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Vápenné nanomateriály a jejich uplatnění při konzervaci památek z litavských vápenců
Termín:
14.10.2014 - 14.10.2014
Kontakt:MgA. Michaela Navrátilová
Workshop pořádá Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. – Centrum Excelence Telč a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. Jako hosté byli přizváni zástupci projektového partnera z Institutu pro umění a technologie Univerzity užitého umění ve Vídni, kteří se podělí o své zkušenosti v dané problematice.
Koná se v úterý 14. října 2014, 09:30 – 17:00 hod.
Místo konání: Lannerův dům, Hradecká 6, Telč 588 56 (sídlo Národního památkového ústavu v Telči)
Kontaktní osoba: Michaela Navrátilová workshop@nanolithproject.eu
Více na http://www.nanolithproject.eu a nebo v programu (pdf).


Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:YSESM 2014 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics
Termín:
29.6.2014 - 2.7.2014
Kontakt:Ing. Petr Zlámal
The YSESM symposium provides a forum for young researchers and engineers, PhD students and students dealing with subjects of experimental mechanics.


Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:XIVth Bilateral Czech/German Symposium
Termín:
4.6.2014 - 7.6.2014
Kontakt:prof. Ing. Ondřej Jiroušek, PhD
The objective of the bilateral symposium is to bring together mainly young scientists, who are actively involved in experimental solid mechanics, theoretically and practically, in order to exchange experience, to report on the present state-of-the-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the co-operation between individuals as well as between institutions. Symposium will take place in Wuppertal a beautiful city in North Rhine-Westphalia, Germany known for its steep slopes, its woods and parks, and its suspension railway, the Wuppertal Schwebebahn. It is located east of Düsseldorf and south of the Ruhr area around the river Wupper.2013

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Mezinárodní konference o interdisciplinární spolupráci v oblasti výzkumu
Termín:
30.10.2013 - 1.11.2013
Kontakt:prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c.
Konference se zaměřuje na podporu vědecké interdisciplinární spolupráce v oblasti kulturního dědictví. Konference by měla nabídnout prostor pro vytváření nových výzkumných nápadů a projektů založených jak na prezentaci přednášek renomovaných mezinárodních odborníků, tak výsledků mezinárodního výzkumu a výzkumu provedeného v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. V neposlední řadě také na základě objevování potenciálu nově otevřeného Centra excelence v Telči, které bude hostit tuto událost.2012

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:XIIIth Bilateral Czech/German Symposium
Termín:
4.6.2012 - 8.6.2012
Kontakt:prof. Ing. Ondřej Jiroušek, PhD
The objective of the bilateral symposium is to bring together mainly young scientists, who are actively involved in experimental solid mechanics, theoretically and practically, in order to exchange experience, to report on the present state-of-the-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the co-operation between individuals as well as between institutions. Symposium will take place in Centre of Excelence Telč (CET). Telč is one of the most beautiful towns in the Czech Republic, added to the UNESCO list of world cultural heritage in 1992.


Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Inženýrská mechanika 2012
Termín:
14.5.2012 - 17.5.2012
Kontakt:RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.
Konference je věnována přehledu současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice.2010

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:2. Mezinárodní konference o historických maltách
Termín:
22.9.2010 - 24.9.2010
Kontakt:Ing. Jan Válek, Ph.D.
An objective of the 2nd Historic Mortars Conference is to bring together scientists, technicians and professionals involved in research and studies of historic mortars to present and discuss advances in this topic. The main theme of the conference is the conservation of historic buildings and works of art, i.e. studying mortars with respect to repair. This a unifying field where a truly interdisciplinary collaboration is needed and where contributions of archaeologist, architects, civil and structural engineers, geologists, material scientists, chemists, conservation scientists and art restorers interested in mortars should have their place. Special focus of the conference will be on application research and technical knowledge to conservation practice and vice versa in its reflection on such recommendations.


Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:XIIth Bilateral German/Czech Symposium
Termín:
30.6.2010 - 3.7.2010
Kontakt:prof. Ing. Ondřej Jiroušek, PhD
The objective of the bilateral symposium is to bring together mainly young scientists, who are actively involved in experimental solid mechanics, theoretically and practically, in order to exchange experience, to report on the present state-of-the-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the co-operation between individuals as well as between institutions. Symposium will take place in Bremen, a beautiful Hanseatic city in northwestern Germany.2009

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Inženýrská mechanika 2009
Termín:
11.5.2009 - 14.5.2009
Kontakt:RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.
Konference je věnována přehledu současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice.2006

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:I-SAMCO workshop
Termín:
18.9.2006 - 19.9.2006
Kontakt:doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Advances in structural monitoring of historical and modern structures


Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:7th EC Conference SAUVEUR
Termín:
31.5.2006 - 3.6.2006
Kontakt:Ing. Jan Válek, Ph.D.
Safeguarded Cultural Heritage. Understanding and Viability for the Enlarged Europe.


Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2006
Termín:
15.5.2006 - 18.5.2006
Kontakt:Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
Cílem v pořadí již 12. konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice. Problémy inženýrské mechaniky, které se týkají navrhovaných námětů, bude možné přednést a diskutovat na setkání v hotelu ŽĎAS a.s., v krásném prostředí Žďárských vrchů.


Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:X. Bilateral German / Czech Symposium
Termín:
2.5.2006 - 5.5.2006
Kontakt:Doc.Ing. Jitka Jírová, CSc.
The bilateral symposium shall bring together mainly young scientists, who are actively involved in experimental solid mechanics, theoretically and practically, in order to exchange experience, to report on the present state-of-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the co-operation between individuals as well as between institutions. Therefore in the symposium discussions will play a highly significant role.2005

Pořadatel:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Název:Čtvrtá Euro-Africká konference o větrném inženýrství
Termín:
11.7.2005 - 15.7.2005
Kontakt:RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.počet záznamů= 18


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)